top of page
2022-02-05_14h23_00.png

STRUKTUREL MEKANIK
STYRKEVERIFIKATION

Adding Engineering bistår med styrkeundersøgelse og verifikation af konstruktioner, samt udarbejder den nødvendige dokumentation til fx CE-mærkning og andre relevante kvalitetsprocedurer.

 

Hvad enten det gælder design af nye produkter eller eftervisning af lastevne på eksisterende, hjælper Adding Engineering med de nødvendige analyse- og beregningskompetencer.

 

Identifikation af krav til produktet

Det er afgørende for validiteten af styrkeundersøgelser, at der som helhed er overblik i de krav, som stilles til et givent produkt. Afhængigt af produktgruppen kan disse krav fx komme direkte fra kunden, normer og standarder, guidelines og direktiver eller almen praksis i branchen. Adding Engineering har stor erfaring med forundersøgelse af produktkrav, identificering af gældende standarder mv.

 

Beregningsværktøjer

Adding Engineering anvender industrielt anerkendte beregningsværktøjer, som passer til den pågældende opgave. I nogle tilfælde kan opgaven løses vha. analytiske metoder og normsatte krav til dimensionering (design by formula). Relevante kontrolpunkter i konstruktionen udvælges og dokumentationen udarbejdes efter disse metoder.

 

I andre tilfælde suppleres styrkeverifikationen af finite element metoder, hvor produktets strukturelle respons simuleres for komplekse konstruktionsdetaljer og lasttilfælde (design by analysis). Afhængig af opgaven anvender Adding Engineering simuleringsværktøjer såsom Ansys, Rohr2 m.fl.

 

Eksempler beregningsopgaver

  • Stålkonstruktioner iht. Eurocode

  • Løfteudstyr ol. i henhold til EN280, EN13155 m.fl.

  • Riggingberegninger og løftediagrammer

  • Stativer og rørbroer

  • Trykbærende udstyr iht. PED/EN normer, ASME mv.

  • Varmepåvirkende konstruktioner (kompensatorer, kanaler mv.)

  • Verifikation af adgangsveje, gangbroer og platforme

Fakta om Strukturel Mekanik

 

+ Identifikation af produktkrav

+ Styrkeundersøgelser iht. gældende standarder

+ FE-simuleringer i Ansys, Rohr2 m.fl.

+ Sparringspartner ved udvikling af nye produkter

+ Strukturel root cause analyse ved fejl og nedbrud

+ Dokumentation for lastbæreevne

+ Styrkeverifikation af nye produkter, konstruktioner, løfteudstyr,stativer, rørbroer mv.

KONTAKT OS PÅ 70 23 45 55, ELLER UDFYLD FORMULAREN NEDENFOR,
HVIS VI SKAL HJÆLPE DIG MED ET LIGNENDE PROJEKT

Tak for din besked!

bottom of page