top of page
Gas-Plant.jpg

ATEX
Eksplosionsfarlig atmosfære

Adding Engineering A/S har et stærkt team med ekspertise til at udarbejde ATEX-dokumentation. Formålet er at sikre de korrekte zoneangivelser, hvilket er afgørende for at sikre beskyttelse af personers sikkerhed og sundhed i ATEX-områder. Teamet har desuden den rette viden til at evaluere og klassificere udstyr og sikringsbeskyttelsessystemer.

 

Eksplosiv atmosfære

En eksplosiv atmosfære opstår når en blanding af luft (ilt) og et brandbart stof i form af gasser, dampe, tåger eller støv antændes af en tændkilde (gnist).

Når der opstår en farlig eksplosiv atmosfære i mængder, så det er til fare for personer, skal der udarbejdes et eksplosionssikringsdokument.

Adding Engineering vil nøje udarbejde beskrivelse af hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der skal til for at hindre en eksplosion.

Zone angivelse og zoneklassifikationsplan

I designfasen af et projekt, hvor der kan opstå en eksplosiv atmosfære, er det vigtigt at få defineret ATEX-zonerne korrekt.Adding Engineering kan analysere og tegne disse zoner så de korrekte foranstaltninger kan træffes.

Adding Engineering A/S arbejder med disse to direktiver:

 

Direktiv 2014/34/EU: Lov om eksplosionssikring af materiel & sikringssystemer

I dette direktiv skal fabrikanten af ATEX-udstyr sikre at udstyr eller sikringssystemer er egnet til at anvendes i ATEX-zone med en potentielt eksplosiv atmosfære. Afhængig af zoneangivelsen skal udstyret være korrekt mærket og være mærket med et eksplosionssikringsmærke.

 

Eksempel på en angivelse af udstyr:

Direktiv 1999/92/EC: Forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der udsættes for farlig eksplosiv atmosfære

I dette direktiv fremgår det, at der skal udarbejdes en klassificering af området eller anlægget, hvor der tages højde for de organisatoriske- og tekniske foranstaltninger.

Fakta om ATEX

 

ATEX er en forkortelse af det franske ATmospéres EXplosibe, på dansk eksplosiv atmosfære

+ Direktiv 2014/34/EU (indretning)

+ Direktiv 1999/92/EC (bruger)

+ Standard 60079-0, 14, 17 & 19

+ BEK 289

+ BEK 478

+ BEK 590

+ AT-vejledning C0.9 ATEX-APV

Dokumenter:

+ Zoneklassifikationsplan

+ Eksplosionssikringsdokument

+ ATEX-APV

+ Indretning og valg af komponenter i ATEX-zone

+ Uddannelse af medarbejdere i håndtering af eksplosions farlige stoffer og korrekt brug af udstyr

KONTAKT OS PÅ 70 23 45 55, ELLER UDFYLD FORMULAREN NEDENFOR,
HVIS VI SKAL HJÆLPE DIG MED ET LIGNENDE PROJEKT

Tak for din besked!

bottom of page