top of page
Flexberegning.png

FLEXBEREGNING AF RØRSYSTEMER

Gør brug af Adding Engineerings erfaring tidligt i processen, så kostbar tid og kræfter spares, og anlægget lever op til gældende sikkerhedskrav.

Væsentlige sikkerhedskrav skal overholdes

Rørsystemer som konstrueres for at indgå i et trykbærende anlæg, vil som udgangspunkt være omfattet af trykdirektivet (PED), når de tages i anvendelse inden for EU/EØS. Der er med andre ord en række gældende sikkerhedskrav som fabrikanten af rørsystemerne skal tage i betragtning. Udstyret skal bl.a. designes til at klare de belastninger som med rimelighed kan forudsiges.

Rørsystemer for transport af fluida er en fast bestanddel i de fleste energi- og procesanlæg, idet de anvendes til sammenkobling af anlæggets forskellige komponenter og beholdere mv.

 

Konstruktionen er vigtig

Adding Engineering kan allerede tidligt i projektet hjælpe med, at I får et overblik mht. routing, rørstørrelser, placering af rørsupports mv. Rørarrangementet konstrueres typisk med resten af anlægget i et 3D cad-miljø som for eksempel Autocad Plant 3D. Konstruktøren udformer de enkelte rørspools med udgangspunkt i anlæggets procesdata, funktionskrav, rørspecifikationer og rørklasser. På det grundlag kan man allerede tidligt i projektet få et overblik mht. routing, rørstørrelser, placering af rørsupports mv.

 

Design og styrkeverifikation

Rørarrangementet skal som helhed have tilstrækkelig indbygget fleksibilitet til at modstå forventede belastninger fra:

 

  • Indre/ydre tryk

  • Termiske spændinger

  • Egenvægt rør, isolering, ventiler osv.

  • Eksterne laster

 

Adding Enginering importerer rørsystemerne direkte fra CAD og styrkeundersøger iht. anlægskrav og gængse rørnormer, fx EN 13480. Alternativt kan rørsystemet tegnes efter kundens oplæg. Vi anvender Rohr2 til flexberegning af rørspools. Dette giver mulighed for at evaluere komplekse lastscenarier og dermed sikre, at anlægget lever op til gældende regler og er konstruktionsmæssigt sikkert.

Fordele ved flexberegning af rørsystemer

 

+ Design validering iht. gældende rørnorm

+ Overblik mht. styrkemæssig udnyttelsesgrad af rørsystemet

+ Beregning af reaktionskræfter og -momenter i snitflader

+ Letlæselige beregningsresultater

+ Evt. inkludering af stativer til ophæng, rørbroer mv.

+ Dialog vedr. modifikationer og ændringsforslag

+ Forslag til redesign med henblik på aflastning eller optimering af udnyttelsesgrad

KONTAKT OS PÅ +45 70 23 45 55 ELLER UDFYLD FORMULAREN,
HVIS VI SKAL HJÆLPE DIG MED ET LIGNENDE PROJEKT

Tak for din besked!

bottom of page