top of page

BEST PRACTICE, ERP-RELATEREDE PROJEKTER

I en travl hverdag, hvor den daglige drift holder alle travlt beskæftigede, kan udskiftning af et ERP-system eller andre ERP-relaterede projekter være vanskelige at gennemføre. Virksomheden vil gerne have en erfaren medarbejder for bordenden, men ofte er disse travlt beskæftigede med andre opgaver og har sjældent erfaring med ERP-projekter, da disse kun gennemføres ca. hvert 10. år.

Alle har hørt om kuldsejlede IT-projekter, hvor tidsplanen skred, budgettet skred og kunden fik ikke de fordele, som de forventede. Sådan behøver det ikke at være, men I skal være forberedt på, at der er mange udfordringer i starten, og at fordelene først kommer, efter I har fået lidt erfaring i de nye systemer. Desuden skal I afsætte de fornødne ressourcer i alle virksomhedens afdelinger, men især skal I have en kompetent projektledelse, som varetager virksomhedens interesser og sikrer samarbejdet med ERP-leverandøren.

Erfaren medarbejder for bordenden Der er en lang række funktioner, som findes i alle virksomheder, og så er der i alle virksomheder nogle få funktioner, som er unikke eller som løses på en speciel måde. En projektleder, som har erfaring med ERP-projekter har en generel erfaring/viden, som kan bruges på den store gruppe af opgaver og kan så bruge ekstra kræfter på at sætte sig ind i de forhold, som er specielle for netop jeres virksomhed.

 

Samarbejde og erfaring er nøglen til succes

Et godt samarbejde med jeres egne medarbejdere kræver, at projektlederen kan forstå såvel forretningsprocesserne som de naturlige reaktioner, der opstår, når medarbejderne pludselig skal forholde sig til et nyt IT-system. Samarbejdet med IT-leverandøren kræver, at projektlederen kan tale deres sprog og se problemerne fra deres side, samtidig med at han repræsenterer jeres virksomhed. En projektleder med erfaring fra hele denne proces kan trække på erfaringer fra andre virksomheder og vil kunne løse opgaven til alles tilfredshed.

 

Hvilke opgaver varetager projektlederen?

Vigtigst af alt, så varetager projektlederen JERES interesser, typisk med reference til en styregruppe, som består af virksomhedens øverste ledelse. Herunder:

 

 • Kontraktforhandling

 • Økonomistyring

 • Tidsstyring

 • Ressourcestyring

 • Leverancestyring

 • Rapportering

 • Identificering af interessekonflikter

 • Sikring af datavaliditet

 • Sikring af funktionalitet

 • Test af system

 • Idriftsætning

 • Opfølgning på mangler

 

Projektlederen vil i et tæt samarbejde med alle interessenter sikre, at hele projektet gennemføres som planlagt.

Fakta om ekstern projektledelse

 

+ Erfaring fra fagområdet

+ Tid til at gennemføre projektet

+ Erfaring fra projekter med interne og eksterne  interessenter

+ Kender BEST PRACTICE fra andre virksomheder

+ Kender mulige løsninger på specielle forhold

+ Kender IT-leverandørernes arbejdsmetoder

KONTAKT OS PÅ +45 70 23 45 55 ELLER UDFYLD FORMULAREN,
HVIS VI SKAL HJÆLPE DIG MED ET LIGNENDE PROJEKT

Tak for din besked!

bottom of page