top of page

AUTOMATION

I et løntungt land som Danmark er det vigtigt med en høj automatiseringsgrad i enhver produktionsvirksomhed. Adding sørger for alt lige fra projektledelse af den totale automatiseringsentreprise til udførelse af ingeniørarbejde som programmering/styring af enkelte komponenter. 

Addings erfaring med en bred vifte af automationsopgaver omfatter bl.a.:

  • P&I-diagrammer

  • Funktionsbeskrivelser

  • Styring- og sikkerhedssystemer

  • Loop og logik diagrammer

  • PLC-programmering

  • Programmering af robot-anlæg

  • Idriftsætning

  • Osv.

Addings ved at mulighederne inden for området er mange, og valget mellem robotter, automater, hjælpeværktøjer, samlebånd osv. er svært. Her hjælper Adding med at kortlægge virksomhedens behov og opstille de forskellige muligheder for en øget effektivitet i produktionen. På baggrund af dette kan konsekvenserne for økonomi, logistik og forretningsstruktur beregnes, og den rigtige beslutning kan træffes.

Adding sørger for udbudsgrundlag og kortlægning af markedet

Når beslutningen er taget, sørger vi for at grundlaget for et udbud er i orden, og vi kortlægger markedet for at finde egnede leverandører. Den lokale smed kan være løsningen, men det kan også være at den bedst egnede leverandør befinder sig i udlandet. Udvælgelsesfasen kan være meget tidskrævende, men seriøse leverandører kræver også noget af deres kunder, og den tid der bruges på dialog med mulige leverandører er oftest meget givtig. Denne del kan Adding også tage sig af, ligesom vi kan tage vare på processen frem til den færdige løsning er indkørt og påbegynder produktionen.

Adding er up-to-date med automatiseringsteknologi

Virksomhederne kender deres produkter, deres produktion, deres marked og deres kunder, hvilket er det daglige fokus. Derfor er der oftest ikke tid eller ressourcer til at være up-to-date med den seneste automatiseringsteknologi eller til at gå i dybden med det væld af muligheder, nutidens leverandører tilbyder. Dette gør Adding for jer, så I kan koncentrere jer om den daglige drift af jeres virksomhed.

Uafhængig partner

Addings medarbejdere har mange års erfaring med automatisering og især robotter, og kender de forskellige løsningers styrker og svagheder.

En leverandør vil altid gerne sælge netop deres produkt, mens vi er din uafhængige partner, der ikke skal sælge en bestemt løsning. Uanset om vores beregninger viser, at produktionen bør fortsætte uændret, outsources, automatiseres eller opgives, så får du et velovervejet og dokumenteret svar af os. 

KONTAKT OS, HVIS VI SKAL HJÆLPE DIG

Tak for din besked!

bottom of page