top of page

ENERGIANLÆG

Der er ofte brug for at kunne trække på ekstern arbejdskraft og specialister, når der skal ny-etableres eller bygges om, da den interne organisation har daglige opgaver nok. Det er her Adding kommer ind i billedet, da vores medarbejdere har lang erfaring med energianlæg inden for følgende områder: 

 • Kedelanlæg fyret med fast brændsel, støv, olie og/eller gas 

 • Varmevekslere 

 • Varmepumper 

 • Solvarmeanlæg 

 • Dampturbiner 

 • Køleanlæg 

 

Adding ved noget om energiberegning og dimensionering af anlæg 

Addings medarbejdere har stor viden om energiberegning og dimensionering af forskellige energianlæg, og kan selvstændigt eller i samarbejde med kunden dimensionere de enkelte anlæg. Dette inkluderer fx: 

 • Proces flow-diagrammer 

 • P&I-diagrammer

 • Varmebalance-diagrammer 

 • Teknisk specifikation for det pågældende energianlæg 

 • Energiteknisk beregning – Fastlægge krav til ydelse 

 • Varmetabsberegning 

Alle energianlæg er underkastet både nationale og internationale regler, hvilket er en naturlig del af vores arbejde. Vi sætter os ind i reglerne, og arbejder altid efter de krav og normer, som branchen eller opgaven fordrer. 

Vi er uafhængige og skal ikke sælge dig en løsning eller komponenter, derfor vælger vi den bedste løsning til den rigtige pris.

KONTAKT OS, HVIS VI SKAL HJÆLPE DIG

Tak for din besked!

bottom of page