top of page

BRÆNDERE

Medarbejderne hos Adding har gennem mange år inden for kedelindustrien opbygget stor erfaring og et indgående kendskab til projektering, engineering, specificering, indkøb og sagsbehandling af diverse brændersystemer. Det gælder komplekse multifuel registerbrændere, men også mere simple grid-brændere for naturgas til konventionelle fyrede kedler, samt varmegenvindingskedler med mulighed for tilsatsfyring og friskluftfyring. Det gælder selvfølgelig også opstartsbrændere til biomassefyrede kedelanlæg. Brænderne designes normalt iht. EN 12952-8 og EN 746-2 eller NFPA 85.

Typisk leveringsomfang kan være:

  • Brændere

  • Ventil-tog (dobbelt afspærring, udluftning, regulering, flowmåling)

  • Trykreduktionsstation

  • Rør mellem ventil-tog og brændere

Burner Management System, BMS

Adding har efterhånden arbejdet sammen med de fleste brænderleverandører på markedet, og ved hvordan de performer som leverandører, samt hvad deres produkter kan mht. f.eks. emissioner. Adding besidder specialviden til kritisk at vurdere leverandørernes produkter, samt hvordan disse skal bestykkes for at opfylde eventuelle kontraktuelle krav, normer og performance.

KONTAKT OS, HVIS VI SKAL HJÆLPE DIG

Tak for din besked!

bottom of page