top of page

PROJEKTLEDELSE,

ALFA LAVAL AALBORG

Alfa Laval og Adding Engineering har arbejdet sammen gennem mange år, så da Alfa Laval med kort varsel skulle bruge en projektleder til et igangværende projekt, var det naturligt at henvende sig til Adding Engineering.

 

Projektet gik på tværs af flere business units og landegrænser, ligesom der var eksterne samarbejdspartnere, som alle havde været i indgreb med hinanden over en længere periode. Der var allerede lavet et prototypeanlæg, og udviklingsarbejdet var igangsat i Danmark og Holland, ligesom der var kunder, som stod på spring til at afgive købsordrer.

Alfa Laval havde behov for en projektleder, som kunne sætte sig ind i de mange forskellige projektleverancer, men som primært kunne sikre den interne kommunikation og koordinering, så arbejdet kunne fortsætte ad det planlagte spor. Adding Engineerings projektledere er erfarne og vant til at sætte sig ind i forskellige virksomheders produkter, processer og arbejdsmetoder, ligesom de kan begå sig på alle organisatoriske niveauer i en stor international organisation. Dermed var der et godt match mellem kundens behov og Addings kompetencer.

Adding Engineering varetog projektlederfunktionen i en periode på 5 måneder, hvorefter alle detaljer blev overleveret til en intern projektleder, som kunne fortsætte arbejdet og føre projektet sikkert i mål.

 

Adding Engineerings projektledere kommer med stor erhvervserfaring og har fokus på at skabe det fornødne momentum med respekt for projektøkonomien.

 

Projekterne kan have forskellige varigheder og kompleksiteter, men fælles for opgaverne er, at Adding Engineering arbejder på virksomhedens præmisser og optræder som dennes repræsentant igennem hele projektperioden.

Projektledernes samarbejdsform er åben og transparant, enhver information der tilvejebringes tilhører naturligvis kunden, ligesom vi gerne overdrager viden og oplærer kundens egne folk, når stafetten skal gives videre.

Elementer i projektledelse

 

+ Risikoanalyse

+ Projektdefinition

+ Tidsplan

+ Stage-gate model

+ Styregruppemøder

+ Projektleverancer

+ Referencegruppe

+ Stakeholder Management

+ Leveranceafhængigheder

+ Projekttrekanten

KONTAKT OS PÅ +45 70 23 45 55 ELLER UDFYLD FORMULAREN,
HVIS VI SKAL HJÆLPE DIG MED ET LIGNENDE PROJEKT

Tak for din besked!

bottom of page