top of page

SITE MANAGEMENT, AALBORG PORTLAND

Hos Aalborg Portland har man i 30 år gravet kridt i en nærmest rektangulær grav ved siden af fabrikken, og på grund af kridtforekomstens udstrækning skulle graveretningen ændres til at følge et cirkelslag.

 

Kridt er den væsentligste komponent i cement, og tilførslen sker kontinuert direkte fra kridtgraven. Indvindingen sker vha. en gravemaskine, der vejer 1.256 ton og graver i en dybde af 40 m, heraf de 38 under vandoverfladen.

Opgaven

Adding forestod planlægning og ledelse af montagen og idriftsættelsen af det nye udstyr, som skulle gennemføres på blot tre uger fra demontage af det gamle udstyr til idriftsættelse af det nye. Alt blev planlagt i mindste detalje i samarbejde med de forskellige leverandører med fokus på at udføre mest muligt arbejde inden nedlukning. Da udskiftning af et 1.400 m langt højspændingskabel (10 kV) indgik, var der også en række sikkerhedshensyn.

Gennemførsel

En stor gevinst blev opnået, da den kritiske vej gennem projektplanen blev analyseret, hvilket medførte en række ændringer, så der kunne være flere parallelle aktiviteter af forskellige leverandører. Under montagen, var der daglig tilsyn på 12-14 timer med løsning af de tekniske udfordringer der opstod, daglig koordinering med de involverede parter og en stram opfølgning på tidsplanen. Der blev desuden dagligt fulgt op på en opgaveliste for at assistere entreprenørerne med at optimere deres indsats. En væsentlig udfordring var vejrsituationen med sne og hård frost, der vanskeliggjorde både montagen og indkøringen. En anden var forsinkelse af komponenter leveret fra polsk stålleverandør, samt mindre designændringer under forløbet.

 

Resultatet

 

  • Udstyret blev idriftsat til tiden, og leverede kridt til ovnene straks efter opstart

  • Der var ingen arbejdsulykker, trods håndtering af tunge komponenter og en stram tidsplan

Fakta om Aalborg Portland

 

+ Grundlagt i 1889

+ En del af Cementir Group

+ Verdens største producent af hvid cement

+ Kapacitet på 3 mio. tons grå og hvid cement pr. år

+ 200 kg kridt pr. sekund

KONTAKT OS PÅ +45 70 23 45 55 ELLER UDFYLD FORMULAREN,
HVIS VI SKAL HJÆLPE DIG MED ET LIGNENDE PROJEKT

Tak for din besked!

bottom of page