top of page

CE-MÆRKNING

De fleste virksomheder foretager CE-mærkningen ved afslutningen af projektet. Dette er ofte uhensigtsmæssigt, da projektets ressourcer allerede er allokeret til andre opgaver. Derfor ender CE-mærkningen med at blive en hård belastningen for enkelte medarbejdere, eller endnu værre: bliver ikke lavet. Adding anbefaler vores kunder at samle dokumentationen til det tekniske dossier løbende, således at CE-mærkningen bliver udført korrekt og ikke belaster til slut.

En CE-mærkningen viser at produktet overholder gældende sikkerhedskrav fra relevante direktiver og harmoniserede standarder. Mærkningen fungerer som virksomhedens forsvar ved en eventuel arbejdsulykke med produktet, og er et krav, hvis produktet skal markedsføres indenfor EU.

En CE-mærkning er forskellig fra produkt til produkt, og derfor findes der ikke en simpel fremgangsmåde samt retningslinje for, hvilke direktiver der anvendes. Dog tages der altid udgangspunkt i maskindirektivet. Der eksisterer omkring 20 produkt-direktiver og forordninger vedtaget af EU.

Følgende er et lille udpluk af disse:

  • Maskindirektivet

  • Lavspændingsdirektivet

  • ATEX-direktivet

  • Trykudstyrsdirektivet (PED)

Adding guider jer gennem processen

Hos Adding tilpasser vi os til jeres behov, hvor vi kan agere som ekstern arbejdskraft og sparringspartnere helt fra projektstart eller blot risikovurdere det endelige produkt, iht. DS/EN ISO 12100. Vores erfaring med at identificere og bruge de relevante direktiver og harmoniserede standarder, gør processen mere effektiv og givtig for vores kunder.

Adding er den ekstra hånd

Addings mangeårige erfaring fra CE-mærkning af anlæg fra store komplekse kraftværker til små slagterimaskiner kommer vores kunder til gode, når vi skal CE-mærke jeres produkter. 

Vi sørger for den korrekte og tilstrækkelige mængde dokumentation, der beviser at produktet overholder gældende lovkrav.

KONTAKT OS, HVIS VI SKAL HJÆLPE DIG

Tak for din besked!

bottom of page