top of page

CE-MÆRKNING

De fleste virksomheder foretager CE-mærkningen ved afslutningen af projektet. Dette er ofte uhensigtsmæssigt, da projektets ressourcer allerede er allokeret til andre opgaver. Derfor ender CE-mærkningen med at blive en hård belastningen for enkelte medarbejdere, eller endnu værre: bliver ikke lavet. Adding anbefaler vores kunder at samle dokumentationen til det tekniske dossier løbende, således at CE-mærkningen bliver udført korrekt og ikke belaster til slut.

En CE-mærkningen viser at produktet overholder gældende sikkerhedskrav fra relevante direktiver og harmoniserede standarder. Mærkningen fungerer som virksomhedens forsvar ved en eventuel arbejdsulykke med produktet, og er et krav, hvis produktet skal markedsføres indenfor EU.

En CE-mærkning er forskellig fra produkt til produkt, og derfor findes der ikke en simpel fremgangsmåde samt retningslinje for, hvilke direktiver der anvendes. Dog tages der altid udgangspunkt i maskindirektivet. Der eksisterer omkring 20 produkt-direktiver og forordninger vedtaget af EU.

Følgende er et lille udpluk af disse:

  • Maskindirektivet

  • Lavspændingsdirektivet

  • ATEX-direktivet

  • Trykudstyrsdirektivet (PED)

Adding Engineering guider jer gennem processen

Hos Adding Engineering tilpasser vi os til jeres behov, hvor vi kan agere som ekstern arbejdskraft og sparringspartnere helt fra projektstart eller blot risikovurdere det endelige produkt, iht. DS/EN ISO 12100.

Vores erfaring med at identificere og bruge de relevante direktiver og harmoniserede standarder, gør processen mere effektiv og givtig for vores kunder.

Lad en specialist hjælpe dig med CE-mærkningen

Adding Engineering har mange års erfaring med CE-mærkning. Det gælder både ift. CE-mærkning af maskiner, men også ift. trykbærende udstyr og anlæg, som yderligere skal CE-mærkes iht. trykudtyrsdirektivet.

Vi kan bistå helt fra start med at afdække de rigtige direktiver, sikre sporbarhed, indsamle den nødvendige dokumentation og hjælpe med at udforme den endelige CE-konformitetserklæring.

Kontakt os gerne hvis du vil høre mere. 

KONTAKT OS, HVIS VI SKAL HJÆLPE DIG

Tak for din besked!

bottom of page