top of page
3_Energiteknik.jpg

GRØN OMSTILLING

Adding Engineering bidrager bredt til den grønne omstilling inden for både proces, el- og maskinkonstruktion samt teknisk projektledelse.

 

Uanset om vi snakker genanvendelse af plast, CO2-venligt brændstof eller -cement, CO2-binding i bygninger, dele til vindmøller etc. så er Adding Engineering med og bidrager med de kompetencer, der er nødvendige for at nå i mål med den grønne omstilling til rette tid og i den rette kvalitet.

 

Herunder er nogle projekteksempler på vores engagement:

Storskala Power-To-X ved Kassø, opført af European Energy

 • Methanolsyntese som hel eller delvis erstatning af fossilt brændsel i forbrændingsmotorer med hjælp fra strøm produceret af vindmøller og CO2 fra biogasanlæg.

 • Adding Engineering bidrager med engineering på European Energys methanolsyntese-anlæg, der bygges ved Kassø og Skive. Vi har bl.a. tegnet P&I-diagrammer og fremstillet generelle arrangementstegninger herunder stål- og rør-konstruktioner incl. beregninger af flex og stress. Desuden arbejder vi med de tekniske specifikationer udbud og indkøb af hovedkomponenter som brintkompressorer, CO2-anlæg, dry- & subcoolers, pumper etc. samt udlægning af kølevandsanlæg.

 

Plast-genanvendelse ved fordampning og kondensering

 • Omdannelse af affaldsplast fra husholdning og industri til genanvendelige komponenter som marinegasolie, nafta, benzin og carbon black.

 • Adding Engineering bidrager med projektledelse på den tekniske side.

 

Grøn cement i hvid og grå

 • Omstilling af cementproduktion fra den klassiske cement til grøn cement i hvid og grå.

 • Fremstilling af grøn cement vha. brug af kalcineret ler i stedet for flyveaske.

 • Processen foregår ved lavere temperatur og deraf mindre CO2 udledning.

 • På samme anlæg udskiftning af brændere og omstilling fra fossilt brændstof til gas og i sidste ende biogas.

 • Adding Engineering bidrager med tekniske indkøb og projektledelse.

 

CO2-binding i bygninger via isoleringsplader af organiske materialer

 • Isoleringsplader (batts) fremstillet af genbrugt avispapir på produktionslinje på site i Sydafrika

 • Løsningen kan anvende andre materialer som søgræs etc.

 • Adding Engineering bidrager med projektledelse og engineering samt styring af opstilling af anlæg til fremstilling og pakning af pladerne i Sydafrika.

 

Elopvarmede kedler

 • Elkedler i stort format.

 • Tilførsel af grøn overskudsstrøm giver en mulighed for at anvende den strøm, der ellers ikke kan afsættes.

 • Adding Engineering bidrager med layouts og 3D CAD-ressourcer.

 

Rensning af udstødsgas

 • Røggasrensning på skibe. Afsvovling som sikrer at røggassen ikke overstiger fastsatte grænseværdier.

 • Adding Engineering bidrager med design og konstruktion, særligt i forbindelse med testopstillinger

 

Jackets og 66 kV Junctionboxes til offshore vindmøller

 • Vindmøllefundamenter til havmøller

 • Teknisk specifikation og indkøb af 66 kV junction boxes til vindmøllepark ud for Taiwan

 • Adding Engineering bidrager tekniske specifikationer, indkøb samt projektledelse

 

Adding Engineering arbejder på mange andre projekter, og har muligheden for at bidrage med mange flere kompetencer til din virksomhed end de her nævnte.

Så grib gerne fat i os, så snart behovet opstår.

KONTAKT OS PÅ +45 70 23 45 55 ELLER UDFYLD FORMULAREN,
HVIS VI SKAL HJÆLPE DIG MED ET LIGNENDE PROJEKT

Tak for din besked!

bottom of page