top of page
Top_Renewable.png

NYE SPÆNDENDE PROJEKTER

Adding Engineering bidrager løbende til den grønne omstilling og mange andre spændende projekter inden for både proces, el- og maskinkonstruktion samt teknisk projektledelse. Siden sidst, har vi fået mange nye spændende opgaver for vores trofaste og nye kunder.

Vi kan nævne:

Varmepumpeunits som containermoduler

Til eksport af færdige løsninger samt hurtig og enkel installation af varmeforsynings-units har vores kunde udviklet containermoduler med færdiginstallerede varmepumper. Det generelle arrangement skulle tilpasses de fysiske mål, der gælder for containere, uden at gå på kompromis med funktion og samtidig skal anlæggene være til at montere og servicere.

Adding Engineering forestår tegning af arrangementerne i 3D.

 

Waste to Energy – Norge.

Norske affaldsanlæg til forbrænding og brug af varmen til fjernvarme kræver en stor engineering-pakke.

Fra starten er P&I-diagrammerne det vigtige at få designet og KKS-nummereret, så den øvrige engineering kan fortsætte med sikkert udgangspunkt. Vores kunde leverer komplette anlæg og vi bidrager med engineering.

Adding Engineering forestår tegning og nummerering af P&I-diagrammer og tekniske specifikationer til indkøb af delleverancer.

 

ERP-systemer. Samkøring af fusionerede affalds-værkers IT-systemer.

To fusionerede affaldsværker har brug for en samkøring af ERP-systemerne, og denne opgave ligger ud over det, drift-organisationen kan finde tiden til. Derfor bidrager vi med at finde den rette vej, til at de til slut har det bedste med fra det nuværende og har et fremadrettet velkørende system til en acceptabel pris.

Adding Engineering forestår projektledelse og yder rådgivning.

 

Varmepumpe til varmegenvinding på storskala P2X metanolanlæg ved Kassø.

For at genvinde varmen og eksportere den til fjernvarmenettet i den nærliggende by, etablerer vores kunde, European Energy, en ca. 7 MW varmepumpeinstallation. Et godt eksempel på hvordan vi fremover skal samarbejde om at gøre vores forsyninger grønnere, mere sikre og ikke mindst fleksible. Vi arbejder i forvejen på metanolprojektet med design af rør, stål, arrangement, beregninger af stress og flex i ROHR2 på de trykbærende rørsystemer, indkøb af CO2- og brint-kompressorer, dry- & subcoolers, pumper etc. samt udlægning af kølevandsanlæg, diverse hjælpesystemer mm.

 

Adding Engineering forestår udarbejdelsen af det tekniske udbudsmateriale samt bistand ved leverandør-evaluering og udvælgelse.

 

Tavlekonstruktion ved konvertering fra gasfyring til oliefyring.

Den seneste energikrise, med den velkendte usikkerhed omkring gasforsyningerne, bevirker at der lige nu er pres på, for at konvertere gasfyrede varmeanlæg til oliefyring. Vores kunde har brug for ekstra kapacitet til at nå i mål med den store mængde konverteringer, gerne inden vinteren. Denne gang handler det om forsyningssikkerhed for os alle, da der reduceres bort fra den lige nu usikre gas.

Adding Engineering forestår detailkonstruktion af ombygningerne samt PLC-programmering ved behov.

Lead engineering på rørpakken på plast-genanvendelse ved fordampning og kondensering.

Vi arbejder nu på det overordnede plan med at få samlet  trådene og færdiggjort rørpakken på et anlæg, der omdanner affaldsplast fra husholdning og industri til genanvendelige komponenter som marinegasolie, nafta, benzin og carbon black.

Adding Engineering bidrager med lead engineering og opfølgning på konstruktører hos kunden, for at sikre kvalitet og fremdrift.

 

Sikkerhedsprogrammel til fail-safe PLC-er til gaskompressor-stationer på gasnettet.

Gaskompressorerne sender metan fra biogasanlæg ind på gasnettet, og deres sikkerhedssoftware har vist sig at have udfordringer ift. gældende normer og regler på området. Derfor re-designes softwaren iht. normen og genprogrammeres.

Adding Engineering forestår projektledelse, detail-engineering, programmering, SAT og dokumentation.

 

Brændselscelle-projekt.

En stor kunde har brug for assistance med system-design omkring brændselsceller.

 

Adding Engineering forestår komponentudvælgelse mm.

Solvarmebaseret fjernvarmeprojekt i Tyskland.

En tysk by har i Danmark købt et komplet solvarmebaseret fjernvarmeanlæg incl. paneler, teknikbygning, varme-akkumuleringstank, net-tilslutning etc.

 

Vores kunde og slutbrugeren ønsker en tysktalende projektleder, der har mange års erfaring med tilsvarende anlæg, og vi har erfaringen fra tilsvarende anlæg med varmelager i fx Tibet.

Adding Engineering forestår projektledelsen.

Forgasning af LPG.

Vores kunde ønsker pga. krav om øget forsyningssikkerhed en 3. forsyningskilde ud over de nuværende  forsyninger med metan fra gasnettet og med LNG fra eget tanklager. Derfor etableres en LPG-installation med tanke, forgasningsunits, SNG mixing-unit (for at holde wobbe-index som metan) samt trykholdestation.

Adding Engineering forestår projektledelse og detailkonstruktion.

 

FPSO med Combined Cycle.

Vi er startet på endnu et norsk FPSO-projekt, Agogo, med Combined Cycle power-modul. Gasturbinerne afleverer røggas-varmen til Waste Heat Recovery - kedler, i stedet for at sende den ud til fuglene. Kedlerne leverer damp til dampturbiner, der driver generatorer. Hermed reduceres antallet af gasturbiner ombord. Dejligt at denne stærkt CO2-reducerende teknologi nu slår igennem offshore.

Adding Engineering definerer styrings-strategier og sikkerhedssystemerne.

 

Adding Engineering arbejder på mange andre projekter, og har muligheden for at bidrage med mange flere kompetencer til din virksomhed end de her nævnte.

Så grib gerne fat i os, så snart behovet opstår.

KONTAKT OS PÅ +45 70 23 45 55 ELLER UDFYLD FORMULAREN,
HVIS VI SKAL HJÆLPE DIG MED ET LIGNENDE PROJEKT

Tak for din besked!

bottom of page