top of page

SITE MANAGEMENT, AALBORG PORTLAND

Hos Aalborg Portland har man i 30 år gravet kridt i en nærmest rektangulær grav ved
siden af fabrikken, og på grund af kridtforekomstens udstrækning skulle graveretningen
ændres til at følge et cirkelslag.

 

Kridt er den væsentligste komponent i cement, og tilførslen sker kontinuert direkte fra kridtgraven. Indvindingen sker vha. en gravemaskine, der vejer 1.256 ton og graver i en dybde af 40 m, heraf de 38 under vandoverfladen.

Opgaven

Adding forestod planlægning og ledelse af montagen og idriftsættelsen af det nye udstyr, som skulle gennemføres på blot tre uger fra demontage af det gamle udstyr til idriftsættelse af det nye. Alt blev planlagt i mindste detalje i samarbejde med de forskellige leverandører med fokus på at udføre mest muligt arbejde inden nedlukning. Da udskiftning af et 1.400 m langt højspændingskabel (10 kV) indgik, var der også en række sikkerhedshensyn.

KONTAKT OS, HVIS VI SKAL HJÆLPE DIG MED ET LIGNENDE PROJEKT

Tak for din besked!

bottom of page