top of page

Automation - Aalborg Portland

Aalborg Portland ønskede en udskiftning af deres styre/hovedtavle i cementproduktionsanlægget på baggrund af en fremskreden alder på hovedkomponenterne. Adding Engineerings opgave var i samarbejde med Aalborg Portland at konstruere en ny styre/hovedtavle.

 

Baggrund for projektet

Den udvalgte el-tavle i dette projekt er essentiel for Aalborg Portlands produktion af hhv. grå og hvid cement. Den var udvalgt til udskiftning på baggrund af fremskreden alder på hovedkomponenterne og en deraf stigende frekvens af nedbrud samt et øget behov for løbende vedligehold. Styretavlen indeholdt koblingsudstyr og styrestrøm for el-filtre, cementsnegle, luftsluser og ventilatorer samt gammelt PLC IO med overdrager interfaces monteret på printplader. Der var tale om ældre teknologi fra sidst i 1980’erne, der var moden til udskiftning. I forbindelse med nedbrud og fejlfunktion var det ofte vanskeligt at fremskaffe de nødvendige reservedele, hvilket kunne give længerevarende nedetid på anlægget. I andre situationer var det ikke muligt at fremskaffe reservedele, og der måtte i stedet foretages reparationer på de nedbrudte dele.

KONTAKT OS, HVIS VI SKAL HJÆLPE DIG MED ET LIGNENDE PROJEKT

Tak for din besked!

bottom of page