top of page
Plant-3d-top.png

3D ANLÆGSDESIGN
STEP-BY-STEP GUIDE

Hos Adding Engineering har vi gennem mange år hjulpet vores kunder gennem alle faser i tilblivelsen af et proces- eller energianlæg. Vores erfaring viser, at det er vigtigt at være grundige
og systematiske fra starten. Her er vores Step-by-Step Guide inden for 3D Anlægsdesign.

Step-by-Step Guide:

1) Teknisk afklaring

Vi identificerer nøglekrav og -specifikationer for dit anlæg. Herved sikres at anlægget konstrueres med de rigtige materialevalg, komponentvalg og iht gældende normer og standarder, fra starten.

2) Kommerciel afklaring

Vi aftaler hvilke deadlines, der skal overholdes, og hvilke dokumenter der skal produceres gennem projektfasen.

3) Anlægslayout

Vi analyserer adgangsforhold, pladsforhold, eksisterende installationer og meget mere, som sikrer at dit anlægslayout er gennemtænkt fra starten. Herved spares mange penge ift. re-work af 3D model og on-site.

4) 3D-Modellering

Vi skaber detaljerede 3D-modeller for nøjagtig visualisering af dit anlæg.

5) Integration

Entreprisegrænser valideres og afstemmes nøje. Herved integreres det nye anlægsdesign problemfrit med eksisterende systemer. Ved større komplicerede anlæg anbefales en 3D scanning af eksisterende systemer.

6) Kvalitetssikring & Designfreeze

Inden anlægget frigives til produktion udføres et grundigt review. 3D modellen gennemgåes minutiøst i fællesskab med alle interessenter og op mod anlæggets kravspecifikation. Herved sikres så vidt muligt et fejlfrit konstruktionsgrundlag uden overraskelser.

7) Produktionsgrundlag

Der laves en komplet anlægsproduktionspakke, inkl. nødvendigt tegningsgrundlag såsom 3D model for nøjagtig visualisering, PID’er, komponent stk. lister, svejseprocedure, rør-isometrier, produktionstegninger for stålgallerier og compliance kvalitetssikringsdokumenter ift. gældende standarder, herunder også CE mærkning.

1 teknisk afklaring.png
2 kommerciel afklaring.png
3 anlægslayout.png
4 3d modellering.png
5 integration.png
6 kvalitetssikring.png
7 produktionsgrundlag.png

Ved at være grundige og systematiske fra starten sikres et funktionelt og servicevenligt anlæg til tiden, som slutkunden bliver glad for i dagligdagen, og som ikke koster unødvendigt penge i form af re-work undervejs.

Vi har opbygget dyb erfaring og viden indenfor 3D Plant konstruktion og Anlægsdesign - vil du høre mere så kontakt vores CEO Martin på 81 40 61 18. Vi er altid klar til en samtale om dine projekter 😊.

KONTAKT OS PÅ 81 40 61 18, ELLER UDFYLD FORMULAREN NEDENFOR,
HVIS VI SKAL HJÆLPE DIG MED ET LIGNENDE PROJEKT

Tak for din besked!

bottom of page