top of page
Top_Renewable.png

NYE SPÆNDENDE PROJEKTER

Adding Engineering bidrager løbende til den grønne omstilling og mange andre spændende projekter inden for både proces, el- og maskinkonstruktion samt teknisk projektledelse. Siden sidst, har vi fået mange nye spændende opgaver for vores trofaste og nye kunder.

Vi kan nævne:

​Arbejdsmiljø-koordinater "B" på Biogasanlæg i Nordjylland

Projektet drejer sig om et eksisterende biogasanlæg, hvor de etablerer et opgraderingsanlæg, der konverterer gassen til flydende form ved en temperatur på ca. minus 160°C og under let tryk.

 

Den flydende gas bliver derefter hentet af et tysk selskab, der transporterer den til Nordtyskland, hvor den bruges som brændstof til lastbilerne. Årsagen til, at gassen ikke bliver anvendt her i Danmark, er udelukkende afgiftsmæssige forhold.

 

Adding Engineering har været ansvarlig for at udarbejde al den nødvendige dokumentation, herunder Plan for Sikkerhed & Sundhed (PSS) og runderingsplan samt andet relevant materiale. Herefter har Adding Engineering gennemført regelmæssige sikkerhedsrunderinger og afholdt sikkerhedsmøder hver 14. dag. og herved sikret at alt arbejdet udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt og efter gældende regler.

01Arbejdsmiljø-koordinater.jpg

Instrument-specifikation på Power-to-X (P2X) E-metanolanlæg i Syddanmark

Projektet er en del af kundens strategi om at skabe mere bæredygtige energiløsninger i Danmark og på sigt i Europa. P2X-projektet involverer produktion af grøn brint og i samme anlæg anvendelse af denne til produktion af E-metanol. Som en del af projektet skal der specificeres instrumenter til det samlede anlæg, både til at sikre tilstrækkelig overvågning af anlægget, men også ifm. regulering og drift af anlægget samt alarm og shutdown af det samlede anlæg.

 

Adding Engineering har bidraget med kompetencer, som har specificeret og kvalitetssikret valg af instrumenter på både tryk-, temperatur-, niveau-, flowmåling osv. I forbindelse med instrumentspecifikation er det helt essentielt, at man får forholdt sig til materialer, medier, tryk, temperatur, flowforhold, elektrisk forsyning, eventuelle bus-systemer, alarm og trip grænser, ATEX-krav, kalibreringskrav og -certifikater, indbygningsforhold og meget mere. Dette for at sikre den rette funktion af instrumentet, og at det overholder gældende krav.

Adding Engineering har stor erfaring med generel specifikation og valg af instrumenter til energi og proces anlæg.

02Instrument-specifikation på Power-to-X.jpg

Ventil-specifikation på Power-to-X (P2X) brintanlæg i Sydvestdanmark

Vores kunde er i engineering-fasen ift. opførsel af et brintanlæg i den sydvestlige del af Danmark.  Anlægget skal udnytte vindmøllestrøm til produktion af brint, ilt og overskudsvarme. Brinten kan anvendes direkte som brændstof i transportsektoren eller kan i andre anlæg videreforædles til fx E-metanol eller ammoniak. Overskudsvarmen fra processen kan bruges i fjernvarmenettet til opvarmning af husstande.

 

Som en del af projektet skal der specificeres ventiler til det samlede anlæg, både til at sikre funktionen og sikkerheden under drift af anlægget, og for at sikre de korrekte serviceforhold under anlæggets levetid.

Adding Engineering bidrager med kompetencer, som specificerer og kvalitetssikrer valg af ventiler til både manual betjening, on-off styring, reguleringsventiler til process reguleringsloop, serviceventiler ifm. udluftning, dræning og afspærring under service, samt sikkerhedsventiler der beskytter anlæggets dele mod overtryk, i tilfælde af driftfejl. Ved ventilspecifikation er det helt essentielt, at man får forholdt sig til medier, materialer, tryk, differenstryk, temperatur, flowforhold, gangtider, risiko for flashing der kan nedsætte levetid, støjforhold, elektrisk forsyning, eventuelt luftforsyning, eventuelle bus-systemer, ATEX-krav, kalibreringskrav, certifikater, trykprøvningskrav, indbygningsforhold og meget mere. Adding Engineering har stor og lang erfaring med generel specifikation og valg af tekniske komponenter til energi- og procesanlæg, der opererer ved høje tryk, temperaturer, i ATEX-områder etc.

03Ventil-specifikation på Power-to-X .jpg

El-konstruktion hos producent af robotløsninger 

Vores kunde, der ligger i Nordjylland, er eksperter i udvikling af skalérbare robotløsninger til virksomheder i ind- og udland.  Virksomheden leverer bl.a. avancerede løsninger til Pharma, hvor høj hygiejne og høj driftssikkerhed er nøgleord. Vores kundes mål er at levere løsninger, som skaber fleksibilitet, tryghed og glæde i hverdagen.

Adding Engineering bidrager med el-konstruktion i PC SCHEMATIC samt konstruktion af pneumatikløsninger. Opgaverne er særdeles forskelligartede og kan være gennemførsel af igangværende projekter eller projekter som starter helt fra idefasen. Sidstnævnte indebærer fastlæggelse af koncepter på områder som el, elektronik, pneumatik og anlægsopbygning; hele tiden med respekt for servicevenlighed.

 

Site management på varmepumpeanlæg i Kalundborg

Vores kunde er i gang med opførelsen af et stort varmepumpeanlæg i Kalundborg. Anlægget skal udnytte overskudsvarmen fra produktionen og forsyne byens indbyggere med grøn fjernvarme.

Adding Engineering varetager, i tæt samarbejde med vores kunde, site management opgaven. Adding Engineering skal således medvirke til at sikre, at tidsplaner og den daglige projektadministration, herunder koordinering af nødvendige arbejder mellem entrepriser, foregår så sømløst som muligt og opgaverne udføres på rette tidspunkt og i rette kvalitet. Vi assisterer desuden ifm. kvalitetssikring af rørinstallationen on site. Den samlede rørpakke skal naturligvis CE mærkes og Adding Engineering har i den forbindelse en erfaren svejsekoordinator på siten, som er med til at sikre, at byggeriet udføres iht. gældende normer og standarder.

Modularisering & Produktudvikling

Der er blevet gennemført et spændende samarbejde mellem DI (Dansk Industri) og NEM CfM ( North European Modularization Network – Center for Modularisering) med fokus på modularisering og produktudvikling.

Det er IF (Industriens Fond), der har støttet dette projekt, da det vil give danske virksomheder værdifulde input til, hvordan de kan forbedre deres processer gennem modularisering. Det er vigtigt at forbedre produktionen og produktudviklingen for at opnå større effektivitet og konkurrenceevne i industrien.

Adding Engineerings ekspertise inden for produktion og produktudvikling og viden om Simplimize er blevet brugt til at frembringe en omfattende rapport med forslag til aktiviteter inden for salg, produktion og HR.

Samlet set ser det ud til, at dette samarbejde kan være et vigtigt skridt i at udbrede kendskabet til og anvendelsen af modularisering i industrien og gavne danske virksomheder i deres bestræbelser på at forbedre deres produktion og produktudvikling.

04Modularisering.jpg

Implementering af MS Project Online (PWA)

En kunde i Nordjylland havde behov for at få lavet en løsning, der kunne synliggøre deres interne projekter på tværs af organisationen, og som kunne bruges som planlægningsværktøj samt ressourcestyring. Løsningen skulle være i stand til at håndtere både nye anlægsbyggerier men også overhaul projekter og udskiftninger af eksisterende udstyr.

Adding Engineerings rolle var bl.a. valg af platform, som kunne håndtere ovenstående, samt sørge for at der blev udviklet et testmiljø til at prøvekøre løsningen. Desuden skulle kursusmateriale udarbejdes til at træne supervisor og planners, gennemføre træningssession, udarbejde masterprojekter til at håndtere de forskellige projektcases samt sikre at, der blev skabt en effektiv rapportering, som gav overblik over tidsplaner, ressourcer samt overallokering af ressourcer på tværs af organisationen.

Projekt Planner på Power to X.png
KONTAKT OS PÅ +45 70 23 45 55 ELLER UDFYLD FORMULAREN,
HVIS VI SKAL HJÆLPE DIG MED LIGNENDE PROJEKTER

Tak for din besked!

bottom of page