top of page

PROCESTEKNIK

Der er ofte brug for at kunne trække på eksterne ressourcer og specialister, når der skal ny-etableres eller bygges om, da den interne organisation har daglige opgaver nok. Det er her Adding kommer ind i billedet, da vores medarbejdere har lang erfaring med procesanlæg på:

 • Kraftværker og kraftvarmeværker

 • Kedelanlæg fyret med fast brændsel, støv, olie og/eller gas

 • Raffinaderier

 • Teglværker

 • Cementfabrikker

 • Mejerier

 • Slagterier

 • Vandværker

 • Renseanlæg

Adding ved noget om processerne

Addings medarbejdere har stor viden om de forskellige processer, og kan selvstændigt eller i samarbejde med kunden lave både den indledende planlægning og den efterfølgende detailprojektering. Dette inkluderer fx:

 • P&I - diagrammer

 • Styrings- og reguleringsdiagrammer

 • Layouts

 • Hook Up - diagrammer

 • Cause & effect - diagrammer

 • 3D konstruktionstegninger

 • 3. parts godkendelse

 • Dokumentation iht. gældende standarder

 • Sikkerhedssystemer

 • Atex - SIL - HAZOP

 • QA/QC

Alle former for procesteknologi er underkastet både nationale og internationale regler, hvilket er en naturlig del af vores arbejde. Vi sætter os ind i reglerne, og arbejder altid efter de krav og normer, som branchen eller opgaven fordrer.

Adding kender komponenterne

Mange års håndtering af projekter, der involverer procestekniske komponenter, har givet os erfaring i valg af komponenter, som:

 • Procesinstrumentering 

 • Brændere og fyringsanlæg til olie og gasfyring

 • Analyseudstyr til røggasanalyse og vandkemi

 • Pumper og ventiler


Vi er uafhængige og skal ikke sælge dig en løsning eller komponenter, derfor vælger vi den bedste løsning til den rigtige pris.

KONTAKT OS, HVIS VI SKAL HJÆLPE DIG

Tak for din besked!

bottom of page