top of page

Udførelse af projekter inden for vand- og spildevandsbehandling

Står I og mangler specifikke og kompetente ressourcer til gennemførelse af jeres projekt inden for vand- og spildevandsbehandling? Her kan Adding Engineering træde til og bidrage med kompetente folk i alle aspekter af projektet.

 

Projektledelse

Et godt projekt kræver en god projektledelse til at varetage de forskellige faser af projektet og ikke mindst interaktionen og håndteringen af alle projektets interessenter – herunder styregruppe, kunder, rådgivere, leverandører mv. En god projektledelse har desuden styr på aftalte milepæle, tidsplaner og økonomi og har formålet med projektet for øje fra start til slut.

 

Det er projektledelsens ansvar, at projektet forløber, som det skal og at involvere de forskellige parter, når det er nødvendigt, så der udvises rettidig omhu. Desuden er en pragmatisk tilgang til udfordringerne i projektet ofte en god og løsningsorienteret fremgangsmåde.

KONTAKT OS, HVIS VI SKAL HJÆLPE DIG MED ET LIGNENDE PROJEKT

Tak for din besked!

bottom of page