top of page

SYSTEMATISK VEDLIGEHOLD

Ønsker I at jeres anlæg kører med høj effektivitet, driftssikkerhed og en lang levetid, er systematisk vedligehold en nødvendighed. Et godt vedligeholdelsessystem er også en forudsætning for overgang til digital vedligeholdelsesstyring.

Overskuelighed og struktur

Maskinanlæg består altid af en samling af komponenter, alle med forskellige krav til vedligehold, og typisk med en sikkerhedskreds, som skal efterses ved lov.


Vi hjælper jer med at få overblikket, at få struktureret den tilhørende dokumentation, lave ensartede jobkort til vedligeholdelsespersonalet og få sat hyppigheden for det enkelte job i system. Således at anlægget kører med færrest mulige driftsstop, og belastningen på vedligeholdelsespersonalet er jævn.

For eksisterende anlæg

Vi gennemgår anlæggets driftshistorik sammen med jeres driftspersonale, indsamler alle eksisterende vedligeholdelsesdata og supplerer med lovgivningens krav samt data fra brugsanvisninger og erfaringer fra lignende anlæg. Alle data og den tilhørende dokumentation placeres i en let overskuelig struktur, med et overordnet vedligeholdelsesskema.

KONTAKT OS, HVIS VI SKAL HJÆLPE DIG MED ET LIGNENDE PROJEKT

Tak for din besked!

bottom of page