top of page

PRODUKTIONSOPTIMERING MONIER

Hos Monier Teglværket Volstrup var lønsomheden gradvist blevet for lav, hvilket var forårsaget af en kombination af lav effektivitet og højt energiforbrug. Desuden var omsætningshastigheden på lageret for lav.

 

Der blev derfor igangsat et optimeringsprojekt, som blev indledt med en grundig analyse med det formål at få identificeret forbedringsmulighederne. Nogle af de værktøjer der blev brugt var RED -X, Fishbone analyse, SMED og ikke mindst sund fornuft.

Processen

Første skridt var at opstille KPI’er, som kunne sammenlignes med andre værker med lignede produktion. Alle anlæggets delfunktioner blev desuden gennemgået, hvorved flaskehalse og uhensigtsmæssigheder kunne identificeres og analyseres.


Dernæst blev der gennemført detaljerede tidsstudier af de enkelte delfunktioner, samt stop- og omstillings tidsanalyser med efterfølgende workshops med udgangspunkt i RED-X metoden.


Energiforbruget blev kortlagt: Dels hvor energien blev brugt, dels variationerne over døgnet/ ugen/ året.

KONTAKT OS, HVIS VI SKAL HJÆLPE DIG MED ET LIGNENDE PROJEKT

Tak for din besked!

bottom of page