top of page
Snakvedbord.png

CE MARKING

​Adding Engineering, spændende projekter

 

Løbende vedligehold af stort proces-anlæg inden for olie- og gasindustrien.

Vores kunde som ligger i Midtjylland driver en større site, som beskæftiger sig indenfor olie- og gasindustrien. Kundens behov er at sikre maximal oppetid på anlægget, samtidig med at der planlægges løbende vedligehold af de mange systemer. Undervejs skal der navigeres indenfor HSE, ATEX, samt afdækkes behov for opdatering af eksisterende CE-mærkning.

Adding Engineerings rolle er, i samarbejde med kunden, at identificerer behovet for løbende vedligehold, via systematisk gennemgang af anlægget. Når et behov identificeres, fx udskiftning af eksisterende udstyr eller rørføringer, sikrer Adding at opgaven beskrives, risikovurderes og forankres i kundens kvalitetssystem. Herefter bidrager Adding bl.a. med at specificere løsninger og jobpakker for det planlagte vedligehold under hensyntagen til ATEX, HSE og nødvendige certificeringer. Målet er at opgaven løses med mindst mulig gene ift. den normale drift.

Optimize your company's project management with Adding Engineering's MS Project experts

At Adding Engineering, we have extensive experience in using MS Project as a management tool on numerous projects.

Project management is the backbone of any company's success, but all too often even experienced project managers and engineers face challenges in using MS Project effectively. The preparation of project plans can easily become complex, unmanageable and difficult to update, resulting in a lost overview of the projects' direction and status.

At Adding Engineering, we understand the importance of not only having a solid project plan, but also ensuring that it is user-friendly and functional in practice. We offer a combination of specialized training and advice tailored to your specific needs. We help implement concrete plans in your company, regardless of whether it concerns development projects or major shutdown projects in connection with maintenance or revision of process plants.

Our expertise extends from individual projects to large complex EPC projects, where we create coherent and manageable sub-plans. We also understand the importance of transparency and live updates. Therefore, we can help your company move project planning up into a Project Online solution. This not only allows for live access to the plans for a wider part of the company, but also creates a much more stable and secure operating environment.

Do you want to take your company's project planning to the next level? Contact Adding Engineering to explore how our specialized approach to MS Project can help you and your staff create usable, valid and professional plans that strengthen your project management practices.

We look forward to helping your company realize its full potential in project management.

Why thorough planning is vital to the success of any project:

 • It improves project execution and increases its success rate

 • It saves money

 • It improves team communication

 • This ensures the best utilization of resources

 • It reduces risks

 • It makes it easy to track project goals and results

Kassø - verdens største e-metanolanlæg ved Aabenraa

Kassø 281122-3.jpg

På Kassø, hvor Adding Engineering længe har været hovedrådgiver, er vi nu igennem ”Detailed Engineering” og vores kunde, European Energy, er godt i gang med montagearbejdet på site.

Vi kan se tilbage på et spændende anlægsprojekt, hvor vi har bidraget med mange discipliner.

Et lille udpluk af vores opgaver, hvor vi har udarbejdet tekniske specifikationer, deltaget i indkøb eller andet:

 • Lead på udførelse af hele Site Layout, fra Basic Design og Generelle Arrangementer, GA, i Autocad 2D, til Detailed Design i AutoCad 3D Plant, med håndtering og placering af alt udstyr fra forskellige leverandører

 • Lead på alt stål til rørinstallationer, rørbroer, gallerier, trapper, etc. hvor vi har lavet Basic Design og lavet udbudsmateriale (tekniske specifikationer) for rørbro

 • Specificeret og været med i køb af stål, hvor vi har været Lead på Detail Design (Værksteds-dokumentation) samt på fremstilling og levering af stål til site.

 • Routet og flex-beregnet ca. 800 rør med omkring 1.600 tilhørende rør-supports i systemer med temperaturer op til 500 grader og tryk op til 50 bar. Udført i AutoCad 3D Plant & Rohr2

 • Udarbejdet ca. 2.500 rørisometrier (Værksteds rør-tegninger) samt udført værksteds-koordinering af rørproduktionen 

 • Lead på funktionsbeskrivelser samt detail udarbejdelser af I/O liste for > 2500 signaler

 • Specificeret og været med i køb af varmepumpen på 8 MW for fjernvarmelevering til Aabenraa

 • Specificeret og været med i indkøb af +2000 ventiler i systemer med temperaturer op til 500 grader og tryk op til 50 bar

 • Indhentning og opfølgning af elektrisk dokumentation for reguleringsventiler, måleinstrumenter og motorer fra underleverandører. Herunder dokumentation af ATEX, SIL, CE, Datablade og el-diagrammer. 

 • CO2 lager inkl. genfordampning

 • Brint-kompressorer specifikation og bistand til indkøb

 • Dimensionering af kølevandsrør i SIGMA – Sinetz for 300 m3 kølevandssystem

 • Håndtering af rørliste for projektets 1200 rør incl. tildeling af rørklasser og isoleringsklasser ud fra teknisk specifikation, opdeling i separate i systemer for CE mærkning og specifikation af prøvetryk etc. for design limits op til 300°C og 50 barg

 • Systemer for N2, H2, CO2, Syngas, process-vand, Flare-system, Kedelkreds, MEOH etc.

 • Generel teknisk support på mekanisk design af proces anlæg fra A-Z

Arrangement og rørdesign. Der er taget hensyn til adgangsforhold, service-muligheder, flex, ophæng, montage-problematikker, pris, etc. så det er designet rigtigt fra starten og designet holder hele vejen gennem projektet.

​Adding Robotics, assistance til den første store kunde

 

Adding Robotics første kunde var ventet med spænding, og ventetiden blev kort. For første kunde kom efter blot få dage. 

Det er den danske deep tech softwarevirksomhed RiACT Robotics, der har udviklet en banebrydende og brugervenligt automationssoftware, der kan anvendes på tværs af robotbrands – Universal Robots, Techman Omron, Fanuc etc. 

RiACT nedbryder siloer og skaber i stedet en fælles platform med brugeren i centrum. For med RiACT samles styringen af robotter, maskiner og PLC'er i ét enkelt interface. 

Dermed kan brugeren med blot få klik forbinde og omstille sit automationsudstyr.

Vi bidrog bl.a. med at udvikle salgsstrategier og lede projekter og intro til potentielle kunder. Samarbejdet mellem RiACT Robotics og Adding Robotics har allerede ført til flere spændende projekter, hvor RiACT’s software bruges til at styre automatiserede robotløsninger

CONTACT US IF YOU NEED ASSISTANCE

Thanks for your message!

bottom of page