OPTIMERING AF FORSYNINGSBRANCHEN

Mange års erfaring inden for projektledelse, automation og systematisk vedligehold til forsyningsvirksomheder.

 

Kravene til forsyningsvirksomhederne bliver i dag større og større. Det er derfor vigtigt, at processerne og anlæggene kører problemfrit, og at driften er stabil, så der sikres maksimal udnyttelse af ressourcerne.

Adding Engineering er en kompetent partner med 30 projektledere, ingeniører, installatører og maskinmestre med stor erfaring i løsning af diverse opgaver til forsyningsvirksomheder. Opgaverne favner bredt fra automationsopgaver til projektledelse på store leverancer. Vi forstår processerne i jeres branche og kender til driften af jeres anlæg. Vores tilgang til opgaverne er baseret på mange års praktisk erfaring inden for spildevand, varme- og vandforsyning.

Grenaa_Varmeværk.png

Af forsyningskunder kan nævnes Hjørring Varmeforsyning og Grenaa Varmeværk, hvor vi bl.a. har assisteret på forskellige opgaver inden for:

  • Projektledelse

  • Automation

  • Systematisk vedligehold

Projektledelse

Ingen projekter er ens, men grundlaget for succes lægges altid i planlægningsfasen. Tydelige succeskriterier og en klar opgavefordeling vil sikre projektet en god start. Addings mangeårige erfaring med store og små projekter inden for bl.a. forsyningsbranchen, er en garanti for god planlægning og en god start.

Undervejs i projektet er det vigtigt med opfølgning på delmål og aftaler og en løbende overvågning af projektets økonomi, hvilket gøres med sans for detaljen og respekt for de faglige kompetencer. Inden projektet lukkes, skal det sikres, at alle mål er opfyldt, så det bliver afsluttet til alles tilfredshed. 

Læs mere om projektledelse her.

Automation

Vi tilbyder automationsløsninger til anlæg af alle størrelser hos forsyningsvirksomheder og har dybdegående viden og erfaring med både processer og drift. Vi assisterer inden for automationsprojekter og -opgaver, der sikrer, at jeres driftspersonale har et optimalt overblik, en god styring samt historik over anlæggets drift. Vi har bl.a. løst opgaver inden for:

  • PLC-programmering

  • Styrings- og sikkerhedssystemer

  • Idriftsættelse

Læs mere om automation her.

Systematisk vedligehold

Ønsker man et anlæg, der kører med høj effektivitet, driftssikkerhed og en lang levetid, er systematisk vedligehold en nødvendighed. Et godt vedligeholdelsessystem er også en forudsætning for overgangen til digital vedligeholdelsesstyring.

Maskinanlæg består altid af en samling af komponenter, alle med forskellige krav til vedligehold, og typisk med en sikkerhedskreds, som skal efterses ved lov. Vi hjælper jer med at få overblikket, at strukturere den tilhørende dokumentation, lave ensartede jobkort til vedligeholdelsespersonalet og at fastsætte hyppigheden for det enkelte job, således at anlægget kører med færrest mulige driftsstop, og at belastningen på vedligeholdelsespersonalet er jævn.

Læs mere om systematisk vedligehold her.