01_office_adding.png

VARIABLE OMKOSTNINGER I EN USIKKER TID

Starten på 2020 har præget hele verden for så vidt angår Covid-19, hvor store dele af samfundet lukkede ned for at forhindre yderligere spredning af virussen. Hos Adding Engineering var vi hurtige til at sadle om og tilpasse os situationen, hvor vi hele vejen naturligvis har taget de nødvendige forholdsregler på lige fod med vores mange kunder.

Således har medarbejderne på vores kontorer i Aalborg, Vejle og Ballerup været i stand til at arbejde videre på kundernes projekter under hele nedlukningen, hvad enten der har været behov for at sidde fysisk hos kunderne eller remote.

 

Og nu hvor Covid-19 er under kontrol, ser det endelig ud til, at vi så småt begynder at vende tilbage til den normal, vi kender. Her står vi naturligvis også til rådighed med vores ekspertise ved nye projekter, så vi kan få gang i tandhjulene i vores samfund igen.

Idet Adding Engineering stiller højt kvalificeret ingeniørassistance til rådighed i kundernes organisationer på timebasis, sikrer vi i sagens natur en risikofri løsning til kunder, der ønsker at holde de faste omkostninger på et minimum, hvilket er en typisk strategi i kølvandet på Covid-19. Det sikrer, at vores kunder får projekterne gennemført til en variabel omkostning, der ophører i takt med, at projekterne gennemføres.
 
Ser du også en fordel ved variable ingeniøromkostninger i en usikker tid, så kontakt et af vores kontorer for en uforpligtende dialog om, hvordan vi kan assistere dig med dine opgaver og projekter i den nærmeste fremtid.

KONTAKT OS, HVIS VI SKAL HJÆLPE DIG

Tak for din besked!