Energianlæg.png

ENERGIPROJEKTER

CO2-neutralitet er på mange virksomheders agenda i disse tider, og derfor igangsættes et stigende antal energi- og klimaprojekter. Adding Engineering har bidraget til den værdikæde i mange år.

Der er ofte brug for at kunne trække på ekstern arbejdskraft og specialister, når der skal ny-etableres eller bygges om, da den interne organisation har daglige opgaver nok. Det er her Adding Engineering kommer ind i billedet, da vores medarbejdere har mange års erfaring med energianlæg inden for følgende områder: 

 • Varmevekslere 

 • Varmepumper 

 • Solvarmeanlæg 

 • Dampturbiner 

 • Køleanlæg 

 

Ekspertise inden for energiberegning og dimensionering af anlæg 

Addings Engineerings medarbejdere har stor viden om energiberegning og dimensionering af forskellige energianlæg, og kan selvstændigt eller i samarbejde med kunden dimensionere de enkelte anlæg. Dette inkluderer fx: 

 • Proces flow-diagrammer 

 • P&I-diagrammer

 • Varmebalance-diagrammer 

 • Teknisk specifikation for det pågældende energianlæg 

 • Energiteknisk beregning – fastlægge krav til ydelse 

 • Varmetabsberegning 

Alle energianlæg er underkastet både nationale og internationale regler, hvilket er en naturlig del af vores arbejde. Vi sætter os ind i reglerne, og arbejder altid efter de krav og normer, som branchen eller opgaven fordrer. 

Vi er uafhængige og skal ikke sælge dig en løsning eller komponenter, og derfor vælger vi den løsning, som passer bedst til kunden - til den rigtige pris.

KONTAKT OS, HVIS VI SKAL HJÆLPE DIG

Tak for din besked!